Dažnai Užduodami Klausimai

• Kas yra pratęsta garantija ir jos sertifikatas?


Tai UAB „ Serviso kontraktų centro“ siūlomos pratęsto arba praplėsto garantinio aptarnavimo paslaugos, kurios suteikia kokybišką įsigytos buitinės technikos bei kompiuterinės įrangos garantinį aptarnavimą, pasibaigus gamintojo aptarnavimo terminui. Įsigijus pratęsto garantinio aptarnavimo paslaugas, klientui išduodamas vadinamasis garantinio aptarnavimo sertifikatas, pažymėtas išskirtiniu identifikaciniu numeriu (toliau PGAS numeris).


• Kur galima įsigyti pratęsto grantinio aptarnavimo sertifikatą?


Pratęsto garantinio aptarnavimo sertifikato galima teirautis parduotuvėje arba el. parduotuvėje, kurioje ketinate įsigyti buitinę techniką ar kompiuterinę įrangą. Jeigu parduotuvėje nebūtų galimybės įsigyti pratęsto garantinio aptarnavimo sertifikato, galite kreiptis į UAB „ Serviso kontraktų centrą“.


• Koks pratęsto garantinio aptarnavimo sertifikato įsigijimo terminas priklausomai nuo prekės įsigijimo?


Pratęsto garantinio aptarnavimo sertifikatą reiktų įsigyti prekės pirkimo dieną arba ne vėliau nei per 30 dienų nuo prekės įsigijimo dienos.


• Kokie galimi pratęsto garantinio aptarnavimo planai ir jų galiojimo terminai?


Šiuo metu siūlomi penki pratęsto garantinio aptarnavimo planai:
1. Įprastas planas, kuris suteikia nemokamą sugedusio įrenginio taisymą arba keitimą, jeigu jo pataisyti neįmanoma. Prekės pirkimo momentu, įsigijus šį planą, garantija bus pratęsiama papildomai nuo 1 iki 5 metų pasirinktinai. Planas įsigalioja pasibaigus gamintojo garantijos laikotarpiui.
2. Keitimo planas suteikia sugedusio įrenginio keitimą nauju arba analogišku įrenginiu. Prekės pirkimo momentu, įsigijus šį planą, garantija bus pratęsiama papildomai nuo 1 iki 5 metų pasirinktinai. Planas įsigalioja pasibaigus gamintojo garantijos laikotarpiui.
3. Multi planas, skirtas dviems prekėms ir daugiau. Tai leidžia klientams sutaupyti, nes šio plano įkainiai yra mažesni, nei įprasto plano. Prekės pirkimo momentu, įsigijus šį planą, garantija bus pratęsiama papildomai nuo 1 iki 5 metų pasirinktinai. Planas įsigalioja pasibaigus gamintojo garantijos laikotarpiui.
4. Garantijos plius planas, tai praplėstos garantijos planas, kuris suteikia sudužusio, sušlapusio ar kitaip mechaniškai pažeisto įrenginio nemokamą remontą arba keitimą, jeigu jo pataisyti neįmanoma. Prekės pirkimo momentu, įsigijus šį planą pasirinktinai nuo 1 iki 2 metų, garantija įsigalioja iškart.
5. Verslo planas, skirtas juridiniams asmenims. Jis suteikia nemokamą sugedusio įrenginio taisymą arba keitimą, jeigu jo pataisyti neįmanoma. Prekės pirkimo momentu, įsigijus šį planą, garantija bus pratęsiama papildomai nuo 1 iki 3 metų pasirinktinai. Planas įsigalioja pasibaigus gamintojo garantijos laikotarpiui.


• Kur kreiptis sugedus pratęstos garantijos prekei, kokia aptarnavimo procedūra?


Sugedusios prekės aptarnavimas paprastai vyksta tokia tvarka:
1. Klientas užregistruoja prekės gedimą telefonais 8-800-20008, 8-5-263030, 8-645-87690, nurodydamas PGAS numerį. PGAS numeris leidžia identifikuoti kliento įsigytą prekę bei pratęstos garantijos galiojimo terminus.
2. Jei kliento prekei pratęsta garantija galioja, gedimas užregistruojamas. Sugedus maža-gabaritinei prekei (svoris iki 10 kg), klientas nukreipiamas į artimiausią specializuotą servisą. Tačiau jeigu klientas esant tam tikroms priežastims pats nuvykti negali, prekę galima pristatyti į nurodytą servisą, siunčiant Lietuvos paštu arba per kurjerį. Sugedus stambia-gabaritinėms prekėms (svoris virš 10 kg), galimas meistro atvykimas į namus arba jų pristatymas į servisą per kurjerį.
3. Nuvykus į servisą, būtina nurodyti gedimą ir pateikti pratęstos garantijos sertifikatą bei pirkimo dokumentus. Jei prekė siunčiama Lietuvos paštu ar per kurjerį, kartu su ja siunčiamos dokumentų kopijos ir gedimo aprašymas.
4. Suremontuotą prekę klientas turi atsiimti pats arba tam tikrais atvejais ji jam gali būti pristatyta nurodytu adresu per kurjerį. Jei prekės suremontuoti neįmanoma, ji yra keičiama nauja arba analogiška preke.

 

• Ką padengia ir ko nepadengia pratęsto garantinio aptarnavimo sutartis?


Pašalinami visi prekės gedimai, atsidarę naudojant prekę pagal instrukciją. Pratęsto garantinio aptarnavimo planai padengia atsarginių dalių keitimą bei taisymo darbus, būtinus tam, kad sutvarkytume ar pakeistume prekę. Tačiau pratęsto garantinio aptarnavimo planas nepadengia jokių nuostolių bei gedimų, esant šioms priežastims: serijos numerio neatitikimas arba nebuvimas; neteisingas komponentų pajungimas; savavališkas taisymas bei modifikavimas; netinkamas elektros srovės panaudojimas; piktnaudžiavimas, netinkamas naudojimas; prekės kritimas ar korpuso pažeidimai (neturint garantijos plius plano); Plačiau apie išimtis rašoma sutarties sąlygose.


• Ar galima nutraukti pratęsto garantinio aptarnavimo sutartį?


Galima nutraukti pratęsto garantinio aptarnavimo sutartį, informuojant apie tai UAB „ Serviso kontraktų centrą“, arba grąžinant sutarties originalą sutarties pardavėjui per 30 dienų, nuo sutarties pirkimo dienos. Garantinio aptarnavimo apmokėjimo sutartis negali būti nutraukta, praėjus daugiau nei 30 dienų nuo sutarties pirkimo dienos.


• Ar galima įsigyti kelis pratęsto garantinio aptarnavimo planus vienai prekei?


Galima. Tarkime, jeigu klientas pageidauja prasitęsti garantiją papildomai bei tuo pačiu apsaugoti prekę nuo dūžių, vandens ar kitų mechaninių pažeidimų, jam reiktų įsigyti du atskirus planus vienai prekei – įprastą planą ir garantijos plius planą. Kitais atvejais galima įsigyti keitimo plano ir garantijos plius plano arba multi plano ir garantijos plius plano derinius.


• Kur kreiptis gedimų registracijai, jei vis dar galioja gamintojo garantija, o pratęsto garantinio aptarnavimo sertifikatas dar neįsigaliojo?


Prekės gedimo atveju, reiktų kreiptis į pardavimo vietą, kurioje buvo įsigyta prekė, kadangi gamintojo garantijos laikotarpiu aptarnauja prekės pardavėjai ir jų servisai. Į UAB „Serviso kontraktų centrą“ dėl aptarnavimo kreipiamasi tik pratęsto garantinio aptarnavimo sertifikato galiojimo laikotarpiu.


• Kodėl negalima prisiskambinti nemokamu numeriu gedimų registracijai?


Pratęstos garantijos sertifikate yra nurodyti gedimų registracijos numeriai: 8-800-20008, 8-5-263030, 8-645-87690. Nemokamas telefono numeris 8-800-20008 yra skirtas tik laidinio telefono linijai, todėl skambinant iš mobiliojo telefono, susisiekti neįmanoma. Tokiais atvejais siūloma skambinti papildomais numeriais 8-5-263030 ir 8-645-87690.


• Kur ieškoti pratęsto garantinio aptarnavimo sertifikato numerio?


Įsigijus pratęsto garantinio aptarnavimo paslaugas, klientui išduodamas garantinio aptarnavimo sertifikatas, pažymėtas išskirtiniu identifikaciniu numeriu (PGAS numeriu). Kliento, norinčio užregistruoti gedimą, visuomet prašoma nurodyti PGAS numerį. Jeigu klientui išduodamas ranka užpildytas sertifikatas, PGAS numeris yra sertifikato viršuje kairiajame kampe, jeigu spausdintas variantas – per vidurį (žymimas SERTIFIKATAS NR. XXXXXX).


• Koks stambiagabaritinių prekių aptarnavimo laikotarpis?


Klientui užregistravus stambiagabaritinės prekės (svoris virš 10 kg) gedimą (dažniausiai šaldytuvo, skalbimo mašinos, vyryklės, indų plovyklos), galimas meistro atvykimas į namus. Tokiais atvejais 5 dienų laikotarpyje meistas pats susisiekia kliento nurodytu numeriu ir individualiai suderina vizito laiką.


• Kodėl už sugedusią prekę negrąžinami pinigai?


UAB „Serviso kontraktų centras“ įsipareigoja suteikti nemokamą sugedusio įrenginio taisymą ir keitimą nauju ar analogišku įrenginiu, jeigu jo pataisyti neįmanoma. Jis nėra prekės gamintojas ar pardavėjas, todėl už sugedusią prekę pinigų negąžina.
 

Užduoti klausimą

Saugos kodas