Klienditeeninduse Keskus

800 5265 3030

Drukāt

Teenused

Teenused

AS „Servisokontraktų centras“ soovitab Teil omandada pikaajalisemad ja laialdasemad garantiiteenused, mis lõppkokkuvõttes tagavad, ajal, mil tootja garantiiaeg lõppeb või kui see veel kehtib (Plaan Garantii Pluss), kvaliteetsema garantiiteenuse osutamise Teie kodu- ja arvutitehnikale

Käesoleval ajal võime Teile pakkuda viit plaani pikendatud (või laiendatud) garantiiteeninduse soetamiseks:

 1. Tavaline plaan.
 2. Vahetuse plaan.
 3. Multiplaan.
 4. Garantii Pluss.
 5. Äriplaan.

 

«Tavaline plaan»

Pikendatud garantiiteenuse Tavaline plaan pakub alljärnevaid teenuseid:

 • katkiste (rikutud) detailide asendamine:
 • kauba remont;
 • suuregabariidilise kauba remont kliendi kodus või selle edasi-tagasi transport teeninduskeskusesse;
 • konsultatsioon ja rikete registreerimine tasuta telefonil;
 • kauba asendamine või vahetus, kui seda ei ole võimalik parandada.
   


Juhul, kui Teie tehnika ei tööta, peate Te kõigepealt helistama tasuta telefonile ja teatama, mis juhtus. Edasi lahendab kõik probleemid, mis on seotud toote remondiga, meie operaator. Kui tehnika on väiksemõõduline, siis suunab operaator Teid lähimasse teeninduskeskusse. Kui aga katkine tehnika on suuregabariidiline, siis parandatakse see Teie kodus või transporditakse see teeninduskeskusse tasuta.
 

«Multi plaan»

Te võite osta mitu kodutehnika ühikut. See annab Teile võimaluse raha kokku hoida, sest selle plaani tariifid on tavalise plaani tariifidest soodsamad.

 

«Vahetuse plaan»

- see on plaan, mille puhul katkist tehnikat ei remondita, vaid vahetatakse uue (sarnase või analoogse) tehnika vastu välja.


Tuletame Teile meelde, et pikendatud garantiiteenuse võite soetada mitte ainult kodu- või arvutitehnika ostmise päeval, vaid 30 päeva jooksul peale ostu, siis kui esitate ostutšeki.


 
Miks tasuks hankida pikendatud garantiiteenuse plaan:

 • teie investeering on siis kaitstud;
 • vahetatakse tasuta välja katkised detailid;
 • remonditakse toode tasuta;
 • konsulteeritakse kliente telefoni teel tasuta;
 • üle terve Leedu on olemas sertifitseeritud teeninduskeskuste võrk;
 • teeninduskeskuste tööd kontrollitakse pidevalt;
 • Teil on võimalus anda see plaan üle kolmandatele isikutele;
 • Teeninduskeskustes teenindatakse pikendatud garantiiteenust omavaid kliente eelisjärjekorras.

 
Mida katab pikendatud garantiiteenuse plaan?
Me parandame Teie tehnika sel juhul, kui Te olete täitnud tootja kasutamise instruktsiooni nõuded. Pikendatud garantiiteenuse plaan katab kõik kulud, mis on vajalikud Teie toote parandamiseks või selle väljavahetamiseks.
 

Mida ei kata pikendatud garantiiteenuse plaan?
Pikendatud garantiiteenuse plaan ei kata kulutusi, mis on tehtud allpool äratoodud asjaoludel: kui toote seerianumber ei lange kokku plaanis äratoodud numbriga; kui tootel seerianumber puudub; kui komponendid on valesti sisselülitatud; kui remont on sertifitseerimata või modifitseeritud; kui toode on elektrivõrku valesti ühendatud; kui toode on maha kukkunud; kui toote korpus on vigastatud; vandalismi korral; toote valesti kasutamisel.
 

Lepingu tühistamine
Te võite lepingu tühistada 30 päeva jooksul alates pikendatud garantiiteenuse plaani ostmisest, juhul kui olete SKC operaatorit eelnevalt hoiatanud või lepingu müüja tagastanud. Lepingut ei saa tühistada, kui 30 päeva pikendatud garantiiteenuse plaani ostmisest on möödas.
 

Lepingu edasiandmine kolmandatele isikutele.
Te võite pikendatud garantiiteenuse plaani õiguse edasi anda kolmandatele isikutele. SKC (Serviso kontraktų centras) administraator peab sellest olema informeeritud 10 päeva jooksul alates edasiandmise päevast.
 

Viited:

 • Siin võite tutvuda lepingu tingimustega.
 • Tootjate nimekiri, kelle toodetele  võib pikendatud garantiiteenuse plaani hankida. 

 

«Garantii Pluss»

Laiendatud garantiiteenus kaitseb Teid riskide eest, mis on seotud tehnika riketega, kuid see laiene siis, kui toode on maha kukkunud, üleujutatud, tulekahjus viga saanud või kui sinna on sattunud liiva. See plaan töötab ostu hetkest kuni Teie poolt valitud tärminini.


 

«ÄRIPLAAN»

Plaan on mõeldud juriidilistele isikutele, kes tagavad:

 • katkiste detailide vahetuse;
 • kauba remondi;
 • suuregabariidilise kauba remondi selle kasutamise asukohas või tema transpordi teenindusse ja tagasi;
 • rikete konsultatsiooni ja registreerimise tasuta telefonil;
 • kauba asendamise (vahetuse), kui seda ei ole võimalik parandada.