Bosch technikos klaidų kodai

113_1_c

KAITLENTĖS

Rodomas įjungtas RAKTAS nuo vaikų.
Tai reiškia, kad užraktas įjungtas. Atlikite judesius įjungimo / išjungimo srityje, kol užraktas išsijungs ir simbolis išnyks.

F8, Išjungimo automatika
Kaitlentė išsijungia, virimo zonos indikatorius pakaitomis rodo F, 8, o likutinės šilumos indikatorius h/H pakaitomis blyksi. Spustelėkite kurį nors simbolį, kad jie užgestų, tada kaitlentę bus galima vėl įjungti.

E blyksi
Valdymo pultas yra drėgnas arba prie jo liečiasi koks nors daiktas. Uždengti priekyje esantys jutikliai. Priežastis gali būti ir nešvarumai.

Er + nr, d + nr, e + nr
Elektros sistemoje aptikta klaida. Atjunkite ir vėl prijunkite kaitlentės elektros maitinimą. Patikrinkite dar kartą.

F0/F09
Įvyko vidinė klaida. Atjunkite ir vėl prijunkite kaitlentės elektros maitinimą. Patikrinkite dar kartą.

F2, F4
Elektros sistema perkaito ir virimo zona buvo išjungta. Taip pat priekinėse zonose per arti valdymo lauko gali būti padėtas indas. Palaukite, kol kaitlentė atauš. Nuimkite virimo indą. Paskui spustelėkite bet kurį simbolį.

UI, C1
Netinkama elektros tinklo įtampa, nenormalios vertės, kaitlentė negali veikti normaliai. Patikrinkite, ar neperdegę saugikliai. Jei klaida neišnyksta, kreipkitės į elektros energijos tiekėją.

U2, U3, C2
Perkaito virimo zona. Siekiant apsaugoti kaitlentę, ji buvo išjungta. Palaukite, kol kaitlentė atauš, ir patikrinkite dar kartą.

Tai tik keletas dažniausiai pasitaikančių klaidų kodų. Naudojant kai kuriuos sudėtingesnius modelius, gali būti rodomi ir kiti kodai. Dėl išsamesnės informacijos skaitykite atitinkamą naudojimo instrukciją.

GARTRAUKIAI

Displėjuje rodoma arba KVADRATAS IŠ TAŠKIUKŲ = riebalų filtro valymas.
Šie simboliai reiškia, kad reikia išvalyti riebalų filtrą. Išvalius filtrą, simbolis išnyksta spaudžiant elektros maitinimo mygtuką tol, kol simbolis išnyks.

Displėjuje rodoma didelė C raidė = pakeisti anglies filtrą.
Šis simbolis reiškia, kad reikia pakeisti anglies filtrą. Pakeitus filtrą, simbolis išnyksta spaudžiant elektros maitinimo mygtuką tol, kol simbolis išnyks.

INDAPLOVĖS

Blyksintis šviesos diodas arba displėjuje kaip tekstas rodomas klaidos kodas gali reikšti, kad vandens čiaupas yra užsuktas arba vandens slėgis yra per mažas. Patikrinkite, ar į mašiną tiekiamas vanduo ir ar vandens slėgis yra pakankamas. Indaplovės gali rodyti pavojaus signalą dėl užsikimšusio nuotekų išleidimo siurblio, nuotekų išleidimo žarnos arba nuotekų sistemos. Atlikdami priežiūros darbus, patikrinkite ir išvalykite abi purškimo svirteles bei filtrus.

Iš indaplovės neišpumpuojamas vanduo ir rodoma išleidimo klaida, klaidos kodas E24, E25
Pabandykite išvalyti siurblį per sietelį. Taip pat patikrinkite žarną ir jungtį. Pavyzdžiui, patikrinkite, ar žarna nesulenkta? Gal žarna suspausta?

Šaltinis: http://www.bosch-home.lt/klaid%C5%B3-kodai.html